Cookies och villkor för användning

Webbplatsen tillhandahålls under förutsättning att du godkänner villkoren i detta dokument
utan ändringar. Läs nedanstående villkor och friskrivningar noggrant innan du använder
webbplatsen. Genom att besöka platsen godkänner du villkoren. Du får inte använda platsen
om du inte godkänner dem. Vi tar inget ansvar för skador eller förluster av något slag, som
uppstått i samband med användning av innehållet på denna webbplats. Allt innehåll på denna
plats, bland annat men inte begränsat till text, film, design och grafik, är vår egendom. Alla
varumärken är vår egendom eller tillhör respektive ägare som gett oss rätt att använda dem.
All kontaktinformation som lämnas via kontaktformulären på denna webbplats hanteras
konfidentiellt och kommer enbart att användas till de syften som avses med kontaktformuläret.

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. Cookies (kakor) är en liten textbaserad datafil som
sparas i webbplatsbesökarens dator. Precis som de flesta webbplatser använder vi cookies till
att förbättra användbarheten och ge våra besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som
möjligt.

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ändra inställningarna i din
webbläsare. Att ta bort cookies och/eller inte tillåta att de sparas kan dock innebära att du
inte kan använda alla delar av vår webbplats.

Vi använder cookies för att samla in statistik kring användningen av vår webbplats. Denna
webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc.
(”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att
kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan
cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras
till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i
syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på
webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med
aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna
information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar
informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med
annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa
inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni
inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna
webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de
syften som beskrivs ovan.
Vi delar i allmänhet inte personlig information med någon tredje part utan att vi efterfrågat
och fått ditt uttalade medgivande. Vi skyddar din personliga information med tekniska och
administrativa säkerhetsåtgärder.

Allmänt

Villkoren för användning kan när som helst ändras genom att detta tillkännagivande
uppdateras