Brandsläckningssystem

Brandsläckningssystem från Oertzen HDL!

Som första företag i Tyskland började Oertzen utforma utrustningar för högtrycksbrandsläckning. Högtrycksbrandsläckare av Oertzen släcker elden genom finfördelning av vatten – tar bort eldens energi, kyler ned och kväver den.

• ingen ställtid
• optimal kyleffekt av vatten
• släckeffekt genom förångning av vatten
• extremt kort brandsläckningstid
• liten rekyl
• minimal vattenförbrukning med högst 23 l/min
• undvik skador orsakade av släckvatten
• tillsats av skummedel endast vid behov
• små inbyggnadsenheter i fordon

Nedan finner du en översikt över högtrycksbrandsläckare.

Text_2

Läs mer »HDL 200

Universellt högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 200, inbyggnadsenhet med 100 liters vattentank, arbetstryck 200 bar, flödeskapacitet 22 l/min, bensinmotor 9,6 kW med enkel-start ventil, högtryck brandsläckningsslang 60 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum, skummedelstank 5 l.
Text_2

Läs mer »HDL 200 utan tank

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 200, inbyggnadsenhet utan vattentank, arbetstryck 200 bar, flödeskapacitet 22 l/min, bensinmotor 9,6 kW med enkel-start ventil, högtryck brandsläckningsslang 60 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum, skummedelstank 5 l.
Text_2

Läs mer »HDL 200 motor/pumpenhet

Motor/pumpenhet HDL 200, motorpumpsats utan vattentank, arbetstryck 200 bar, flödeskapacitet 22 l/min, bensinmotor 9,6 kW med enkel-start ventil.
Text_2

Läs mer »HDL 250 utan tank

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250, inbyggnadsenhet utan vattentank, arbetstryck 250 bar, flödeskapacitet 23 l/min, bensinmotor 13,2 kW, högtryck brandsläckningsslang 60 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.
Text_2

Läs mer »HDL 250, 100 m, utan tank

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250, inbyggnadsenhet utan vattentank, arbetstryck 250 bar, flödeskapacitet 23 l/min, bensinmotor 13,2 kW, högtryck brandsläckningsslang 100 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.
Text_2

Läs mer »HDL 250 TS

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250 TS, inbyggnadsenhet med medar för styrskena, inbyggnadsenhet utan vattentank, arbetstryck 250 bar, flödeskapacitet 23 l/min, bensinmotor 13,2 kW, högtryck brandsläckningsslang 60 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.

Bilden visar aggregatet med tillvalet:125 liters tank.
Text_2

Läs mer »HDL 250 TS, 100 m

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250 TS, 100 m, inbyggnadsenhet med medar för styrskena, utan vattentank, arbetstryck 250 bar, flödeskapacitet 23 l/min, bensinmotor 13,2 kW, högtryck brandsläckningsslang 100 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.

Bilden visar aggregatet med tillvalet:125 liters tank.
Text_2

Läs mer »HDL 250 mobil

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250, mobil enhet med dragstång, skummedelstank 20 l, tankhållare, utan vattentank, arbetstryck 250 bar, flödeskapacitet 23 l/min, bensinmotor 13.2 kW, högtryck brandsläckningsslang 60 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.

Bilden visas med tillvalet: 125 liters tank.
Text_2

Läs mer »HDL 250 mobil, 100 m

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250, 100 m slang, mobil enhet med dragstång, skummedelstank 20 l, tankhållare, utan vattentank, arbetstryck 250 bar, flödeskapacitet 23 l/min, bensinmotor 13.2 kW, högtryck brandsläckningsslang 100 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.

Bilden visas med tillvalet: 125 liters tank.
Text_2

Läs mer »HDL 250 motor/pumpenhet

Motor/pumpenhet HDL 250, motorpumpsats utan vattentank, arbetstryck 250 bar, flödeskapacitet 23 l/min, bensinmotor 13,2 kW.
Text_2

Läs mer »HDL 250 hydrauldrivet

Hydrauliskt högtrycksaggregat för kylning av brandgaser och brandsläckning.
Text_2

Läs mer »HDL 250 PTO

OERTZEN högtrycksaggregat HDL 250 PTO.
Text_2

Läs mer »HDL 250 D

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250 D, inbyggnadsenhet utan vattentank, arbetstryck 180 bar, flödeskapacitet 23 l/min, dieselmotor 7,5 kW, högtryck brandsläckningsslang 60 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.

Bilden visar aggregatet med tillvalen:125 liters tank och hjulsats.
Text_2

Läs mer »HDL 250 E

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250 E, inbyggnadsenhet utan vattentank, arbetstryck 220 bar, flödeskapacitet 23 l/min, elmotor 8,9 kW, brandsläckningsslang 60 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.

Bilden visar aggregatet med tillvalen:125 liters tank och hjulsats.
Text_2

Läs mer »HDL 250 E-Ex

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250 E-Ex, används vid explosionsrisk, klass EEx e II T3, inbyggnadsenhet utan vattentank, arbetstryck 220 bar, flödeskapacitet 23 l/min, elmotor 6,9 kW, termoventil, högtryck brandsläckningsslang 60 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.

Bilden visar aggregatet med tillvalen:175 liters tank och hjulsats.
Text_2

Läs mer »HDL 250-32

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250-32, inbyggnadsenhet utan vattentank, arbetstryck 200 bar, flödeskapacitet 32 l/min, bensinmotor 13,2 kW, högtryck brandsläckningsslang 50 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.

Bilden visar aggregatet med tillvalet:175 liters tank.
Text_2

Läs mer »HDL 250-32, 75 m

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250-32, 75 m, inbyggnadsenhet utan vattentank, arbetstryck 200 bar, flödeskapacitet 32 l/min, bensinmotor 13,2 kW, högtryck brandsläckningsslang 75 m, DUPLEX-lans för dimspridning och tungskum.

Bilden visar aggregatet med tillvalet:eldriven slangvinda och TRIPLEX-lans
Text_2

Läs mer »HDL 250-42

Högtrycks-brandsläckningaggregat HDL 250-42, inbyggnadsenhet utan vattentank, arbetstryck 130 bar, flödeskapacitet 42 l/min, bensinmotor 13,2 kW, högtryck brandsläckningsslang 50 m, VARIO-lans för bredkast, dimspridning och tungskum.
Text_2

Läs mer »Vacu Jet

Oljeborttagning med hydroextraktion - oberoende, fullt utrustat arbetsmodul för att avlägsna oljeföroreningar, särskilt oljespill på vägar och trafikområden med endast högtrycks-varmvatten.