Dataskyddspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för Agaria AB att skydda dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy (”Dataskyddspolicyn”) ger dig information om hur Agaria AB använder personuppgifter, i enlighet med rådande lagstiftning. Detta dokument ska läsas tillsammans med Policy för cookies.

ver.1.0 – 2018-05-23


DATAFÖRVALTARE/Personuppgiftsansvarig

Dataförvaltare är Agaria AB, ett aktiebolag baserat i Sverige, registrerat i bolagsregistret i Sverige med organisationsnumret 556403-1689 och bolagssäte i Åkersberga:
Agaria AB
Sågvägen 7
184 40 Åkersberga
(hädanefter “Agaria”).


EXTERNA LÄNKAR

Denna Dataskyddspolicy hanterar endast data som bearbetas av Agaria.

Agaria ska inte hållas ansvariga för bearbetning av personuppgifter du kan komma att lämna till tredje part, även om länkar till tredje part tillhandahålls på Agarias webbplats.

Webbplatser eller applikationer tillhörande tredje part som du kan få åtkomst till genom Agarias webbplats eller applikation omfattas inte av denna dataskyddspolicy.


INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler så som webbplatser, sociala media, kontakt med kunder och evenemang (handelsmässor, mm.) Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats, offentliga register, så som SPAR) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. handelsmässor, kundmöten).

Agaria samlar in och bearbetar all information du tillhandahåller genom webbplatsen eller på något annat sätt, som t.ex. namn, efternamn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, och om du agerar som professionell, företagsnamn och position i företaget.

När personuppgifter begärs kan dessa vara både obligatoriska och valfria.

Agaria komma att bearbeta personuppgifter i något av följande syften (syftet kan variera från fall till fall):

  • För kundsupport: Agaria bearbetar dina personuppgifter för att ge dig som kund support, särskilt för att svara på frågor.
  • För mässor och andra erbjudanden: Med ditt medgivande (när så krävs) kan Agaria hantera dina personuppgifter för att kunna kontakta dig via e-post, textmeddelanden, telefon eller vanlig post om tjänster och produkter vi tror kan intressera dig (marknadsföringsinformation, erbjudanden, mm.)
  • För statistisk analys: Agaria kan hantera dina personuppgifter för att genomföra statistiska analyser (marknadsföringsanalys, utvärdering av effektivitet för våra kampanjer (Google Analytics), mm.).
  • I administrativa syften i relation till säkerhet och åtkomst till Agarias datasystem, plattformar, säkra webbplatser eller applikationer.
  • I andra legitima affärssyften. Exempelvis att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om ändringar i våra villkor eller policyer.

Vill du få mer detaljerad information kan du läsa här>>


UTLÄMNANDE/ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Agaria kommer inte att sälja, hyra ut eller vidareförmedla dina personuppgifter till andra parter om det inte är överenskommit.

Agaria kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.


SÄKERHET FÖR INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Agaria strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Agaria använder datasystem som följer industristandarder. Endast Agarias eller datasystemsleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift för något av de datasystem som anges ovan kommer att få åtkomst till dina personuppgifter. I de fall våra datasystem överför data till servrar i USA skyddas dina data av EUs avtal med USA, Privacy Shield, exempelvis Dropbox.


VARAKTIGHET FÖR FÖRVARING

Agaria kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in, ex för att kunna hjälpa till med service och support på sålda produkter och inom de gränser som gäller enligt tillämplig lag och i enlighet med juridiska och regulatoriska krav, särskilt vad gäller redovisningskrav.


ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER

I enlighet med tillämpliga lagar har du rätt att begära utdrag, ändring eller borttagning av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info[@]agaria.se eller ett brev till:
Agaria AB
att: datasekretess
Box 140
184 22 Åkersberga

I enlighet med lag ska denna begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift ska bifogas. Du ska också ange till vilken adress svaret ska skickas.


Vill du lära dig mer om GDPR?

Hos Datainspektionen kan du läsa mer om GDPR.