Applikationer

Oertzen HDL – HP brandsläckning

Högtrycksaggregat för effektiv brandgaskylning och brandsläckning i olika utföranden för snabbinsats vid klass A- och B-bränder. Även utrustningar för sanering av olje- / kemikalieutsläpp på t ex gator, torg, parkeringar.


Brandsläckningseffekt

Brandsläckningseffektivitet med HDL med den lilla vattenförbrukningen är verkligen imponerande. Släckningsmetoden är inte ”drunkning” utan nedkylning och släckning. Således är brandplatsen normalt helt torr efter en lyckad brandsläckning. Förutom en effektiv släckning eller dämpning av branden är fördelen med högtrycksaggregatet att vattnet dunstar så pass snabbt att vattenskador undviks eller minimeras.

Flera tester och praktisk erfarenhet har givit följande ungefärliga vattenmängder för släckning av olika bränder:

Fullständig bilbrand, inkl. däck 15-30 l
Tidigt upptäckt bilbrand (medelvärde) 9 l
Däcksbrand,  upp till 50 däck (per däck) 0,5-1 l
Europa pallar (10 st) 5-20 l
Brand i rum 10-40 l