Tekniken

Extremt kort brandsläckningstid via bruten vattenstråle. Metoden för brandbekämpning med högtryck baseras på finfördelning av vatten. De finaste vattendroppar produceras och resulterar i en stor vattenyta. Följaktligen är kyleffekten av vatten bäst (energy cut-off). Samtidigt reduceras syrekoncentrationen genom framställningen av vattenånga resp. att tillförseln av syre blir blockerad.


 

prz_prinzip_tropfen

Effekt

Vattenflödet höjs till ett tryck av upp till 250 bar vilket gör att vattnet lämnar sprutmunstycket i hög hastighet. Följaktligen kommer vattendimman även åt svåråtkomliga eldplatser, t.ex. i takstolar, väggpaneler eller innertak. På kort tid förlorar branden en stor mängd energi på grund av vattnets förångning. När mängden syre i eldslågorna sänks till under den kritiska gränsen leder det till att en redan försvagad brand släcks. Det är just denna dubbla effekt som gör brandsläckningsförfarande med högt tryck så effektiv.


Fördelar

  • ingen ställtid
  • optimal kyleffekt av vatten
  • släcka effekt genom förångning av vatten
  • extremt kort brandsläckningstid
  • liten rekyl
  • minimal vattenförbrukning med högst 23 l/min
  • undvik skador orsakade av släckvatten
  • tillsats av skummedel endast vid behov
  • små inbyggnadsenheter i fordon