Om Oertzen

60 år OERTZEN – Effekt – Kvalitet – Service

I mer än 60 år har von Oertzen GmbH Ammersbek, Tyskland, specialiserat sig på vattensläckningssystem för industri och handel. Redan för 20 år sedan började Oertzen FIRE-TEC bygga högtrycksbrandsläckare – som det första företaget i världen.

Med denna erfarenhet och tack vare nära kontakt till yrkesverksamma från brandkår och brandskydd utvecklar Oertzen ledande produkter, som främjar brandbekämpning. Högtrycksbrandsläckare av Oertzen släcker elden genom finfördelning av vatten – tar bort eldens energi, kyler ned och kväver den.

Fler fördelar med HDL är:

  • ingen ställtid
  • snabb brandsläckning
  • långdistanskast, säker hantering

I Europa och på alla kontinenter i världen säkerställer våra exportpartner professionell rådgivning för Oertzens olika alternativa system.